ဦးခင္ေမာင္ေလး

ျမန္မာ့ယာယီ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ ဦးခင္ေမာင္ေလးကို ေမးျမန္ထားခန္း။

  • Uploaded29 Aug, 2015

  • Duration08 Mins 28 Secs

  • Download3.9 MB

Nov. လ ဂရက္ေန႔မွာ က်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သတင္းယူမဲ့ သတင္းေထာက္ဦးေရကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ...

Read more

Audio Highlights

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

DVDs and Downloads at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online for DVDs and downloads of the programs you love.

Music at the SBS Shop

Visit the SBS Shop online to find Music CDs, DVDs and downloads perfect for home and as gifts.

Census Explorer
ADVERTISEMENT