ေက်ာင္းတက္ရတဲ့ေန႔။

အပန္းေျဖခရီးသြားဘို႔ ခေလးမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ေစာစီးစြာ ေခၚသြားျခင္းက ဆိုးႀကိဳးျဖစ္ႏိုင္။

  • Uploaded1 Sep, 2014

  • Duration06 Mins 39 Secs

  • Download3 MB

သင့္ခေလးကို ေက်ာင္းမပိတ္မီွ အပန္းေျဖခရီးေလွ်ာ့ေစ်း နဲ႔ရလို႔ ေစာစီးစြာ ေခၚသြားခဲ့ဘူးပါ...

Read more

Audio Highlights

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Martynas: Martynas - CD

A collection of show-stopping numbers, from Lady Gaga to wild gypsy dances and expressive Vivaldi from the young virtuoso accordionist.

Recomposed by Max Richter - Deluxe CD+DVD/Digital

Vivaldi's masterpiece is re-written as a fresh and vibrant new work. Plus new pieces, new remixes and a DVD!

Census Explorer
ADVERTISEMENT