ကိုေဇာ္ေဖ (ကိုသူရသက္တင္) လြတ္ေျမာက္ရန္ သတင္းေထာက္မ်ားက

ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ DVB သတင္းေထာက္ လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမႈ

  • Uploaded19 Apr, 2014

  • Duration07 Mins 11 Secs

  • Download3.3 MB

ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ DVB သတင္းေထာက္ လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယုလြင္စိုး...

Read more

Audio Highlights

ADVERTISEMENT


On Radio

Listen Now to your language program

Mexican Fiesta with Peter Kuruvita (DVD/iTunes)

Peter Kuruvita will redefine your perception of Mexico as he uncovers the mouth-watering world of real Mexican cuisine.

Angelique Kidjo: Eve (CD/iTunes)

A joyous ode to the pride, beauty and strength of African women around the world, from the Grammy Award-winner.

Census Explorer
ADVERTISEMENT