ေဒၚေနာ္အုန္းလွ

ေဒၚေနာ္အုန္းလွကို ေမးျမန္းထားခန္း။

  • Uploaded16 Aug, 2014

  • Duration14 Mins 06 Secs

  • Download6.5 MB

ေဒၚေနာ္အုန္းလွဟာ လယ္သမားေရး၊ အလုပ္သမားေရး လူ႔အခြင့္ေရးတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့လို႔ မၾကာခဏ ဖမ္း...

Read more

Audio Highlights

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Martynas: Martynas - CD

A collection of show-stopping numbers, from Lady Gaga to wild gypsy dances and expressive Vivaldi from the young virtuoso accordionist.

Recomposed by Max Richter - Deluxe CD+DVD/Digital

Vivaldi's masterpiece is re-written as a fresh and vibrant new work. Plus new pieces, new remixes and a DVD!

Census Explorer
ADVERTISEMENT