ဦးဥာဏ္၀င္း

NLD ေျပာဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္း ကိုေမးျမန္း ထားခန္း။

  • Uploaded21 Jul, 2014

  • Duration06 Mins 20 Secs

  • Download2.9 MB

အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ ရဲ့ ပုဒ္မ၄၃၆ ျပင္ဆင္ဘို႔ အေရးႀကီးပံုကို ရွင္းျပ။

Read more

Audio Highlights

ADVERTISEMENT

On Radio

Listen Now to your language program

Eurovision Song Contest 2014 – 3 DVD Set

Get the new DVD, including all 37 competing songs, Semi 1 & 2, the Grand Final; plus 8 hours of extras!

André Rieu: Magic of the Musicals - DVD

The King of the Violin celebrates hits from best-loved musicals including Cats, Evita, Phantom and more - live!

Census Explorer
ADVERTISEMENT