Thura kɔc cë bɛ̈n në amatic

Jamdiɛ̈ wuɔ̈në bërbër akutë gël HIV/AIDS në Junup Thudän Dïktor Acol Ayɔm

  • Uploaded27 Jul, 2014

  • Duration22 Mins 46 Secs

  • Download10.4 MB

Në wiik wäär; ke kɔc ke pinynom ake cë ke nïïm kuɔ̈t në Melbourne Australia ke ye biän wën kɔr ke bïk jam në bënyë HIV/AIDS ku të yen kɔc dam thïn ku awuɔk ye cath ke yen. Kɔc ye akëëm në miirï ke pinynom ku jɔl ya këë...

Dhiac ke yïn kuën

Rölë ka cë ke caal

ADVERTISEMENT

Wël luel kek në Radio yic

Ka cë kek caal thɛɛr

Eurovision Song Contest 2014 – 3 DVD Set

Get the new DVD, including all 37 competing songs, Semi 1 & 2, the Grand Final; plus 8 hours of extras!

André Rieu: Magic of the Musicals - DVD

The King of the Violin celebrates hits from best-loved musicals including Cats, Evita, Phantom and more - live!

Census Explorer
ADVERTISEMENT