Thura  Dr Luka Biong ku Gabriel Pager

Tëŋ akuma ku jɔl ya mɛ̈nyë panë Junup Thudän në jamda wuɔnë Dr Luka Biöŋ ku Gabriel Pager

  • Uploaded20 Jul, 2014

  • Duration46 Mins 41 Secs

  • Download21.4 MB

Në ye nïïn ke jam ee cë rɔt gɔl në Juba në amat ëë cë rɔt loi në jamaya ëë Juba ke ye biän ëë jiɛmë kɔc ëë mɛ̈nyë pane Junup Thudän. Kunë biän ëë ka teer kɔc ëë të akuma amatnom ku jɔl ya të benë mïïth ya t...

Dhiac ke yïn kuën

Rölë ka cë ke caal

ADVERTISEMENT

Wël luel kek në Radio yic

Ka cë kek caal thɛɛr

Eurovision Song Contest 2014 – 3 DVD Set

Get the new DVD, including all 37 competing songs, Semi 1 & 2, the Grand Final; plus 8 hours of extras!

André Rieu: Magic of the Musicals - DVD

The King of the Violin celebrates hits from best-loved musicals including Cats, Evita, Phantom and more - live!

Census Explorer
ADVERTISEMENT