સરદાર વલ્લભ ભાઈ પટેલ

મને ગમતા સરદાર પટેલ : સરદાર જીવન ઝાંખી

 • Uploaded31 Oct, 2014

 • Duration08 Mins 35 Secs

 • Download3.9 MB

સરદાર વલ્લભ ભાઈ પટેલ ની 139 મી જન્મજયંતી - રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે એક નમ્ર પ્રયાસ તેમની જીવ...

વધુ વાંચો

મુખ્ય આકર્ષણો

ફોટો ગેલેરી

 • Execuitive Producer Nital Desai with Producer Parul Mehta

 • Producer Harita Mehta with Executive Producer Nital Desai

 • Producer Parul Mehta with SBS Gujarati listeners

 • Organisers Jaydatt Nayak and Kiran Desai

 • Executive Producer Nital Desai with Michelle Rowland

 • Harish-Velji, Jaydatt Nayak, Executive Producer Nital Desai, Michelle Rowland MP and John Kennedy, President of UIA

 • Regular listeners Mr and Mrs Purohit

 • Long time loyal listener Bharatbhai Bhatt's-family

 • Lakhia melody artists in Sydney

 • Lakhia melody artists in Sydney

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Dancers

 • Some cute dancers posed for SBS Gujarati

ADVERTISEMENT

રેડીઓ ઉપર

પાછલું પ્રસારણ

The Real Food of China - Cookbook

A definitive Chinese cookbook filled with 180 home-style regional recipes.

Mr Todiwala's Bombay - Cookbook

Cyrus Todiwala of The Incredible Spice Men gives us delicious recipes and memories from India’s vibrant city.

Census Explorer
ADVERTISEMENT