આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારત નું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલ ગુજરાતી ખેલાડી

 • Uploaded30 Jul, 2014

 • Duration07 Mins 41 Secs

 • Download3.5 MB

હરમીત દેસાઈ , ટેબલ ટેનીસ ની રમત માં ગ્લાસગો ખાતે ભારત નું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે . સુરત શહ...

વધુ વાંચો

મુખ્ય આકર્ષણો

ફોટો ગેલેરી

 • Gujarati Association of Victoria - Melbourne

 • Gujarati Association of Victoria - Melbourne

 • Gujarati Brahman Samaj - Sydney

 • Gujarati Association of Victoria - Melbourne

 • Gujarati Brahman Samaj - Sydney

 • Gujarati Brahman Samaj - Sydney

 • Gujarati Samaj of ACT - Canberra

 • Gujarati Samaj of ACT - Canberra

 • Gujarati Samaj of ACT - Canberra

 • Navratri Cultural Group - Sydney

 • Navratri Cultural Group - Sydney

 • Navratri Cultural Group - Sydney

 • Navratri Cultural Group - Sydney

 • Swarnim Navratri - Adelaide

ADVERTISEMENT

રેડીઓ ઉપર

પાછલું પ્રસારણ

Eurovision Song Contest 2014 – 3 DVD Set

Get the new DVD, including all 37 competing songs, Semi 1 & 2, the Grand Final; plus 8 hours of extras!

André Rieu: Magic of the Musicals - DVD

The King of the Violin celebrates hits from best-loved musicals including Cats, Evita, Phantom and more - live!

Census Explorer
ADVERTISEMENT