ઓસ્ટ્રેલીયન ક્રિકેટર ફિલિપ હુઝ્સ ને શ્રદ્ધાંજલિ - ભૂતકાળ માં ઘાયલ થયેલ અન્ય ખેલાડીઓ

 • Uploaded28 Nov, 2014

 • Duration06 Mins 54 Secs

 • Download3.2 MB

ફિલિપ હુઝ્સ ના દુખદ અવસાન થી ક્રિકેટ જગત માં સોપો પડી ગયો છે . એક પ્રતિભાશાળી યુવાન ખેલાડી ને ગ...

વધુ વાંચો

મુખ્ય આકર્ષણો

ફોટો ગેલેરી

 • Execuitive Producer Nital Desai with Producer Parul Mehta

 • Producer Harita Mehta with Executive Producer Nital Desai

 • Producer Parul Mehta with SBS Gujarati listeners

 • Organisers Jaydatt Nayak and Kiran Desai

 • Executive Producer Nital Desai with Michelle Rowland

 • Harish-Velji, Jaydatt Nayak, Executive Producer Nital Desai, Michelle Rowland MP and John Kennedy, President of UIA

 • Regular listeners Mr and Mrs Purohit

 • Long time loyal listener Bharatbhai Bhatt's-family

 • Lakhia melody artists in Sydney

 • Lakhia melody artists in Sydney

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Dancers

 • Some cute dancers posed for SBS Gujarati

ADVERTISEMENT

રેડીઓ ઉપર

પાછલું પ્રસારણ

Living with the Enemy - DVD/Digital

Examine divisive issues from two sides in this innovative series that challenges people with opposing views to live together.

Greeks, Romans, Vikings: The Founders of Europe - DVD/Digital

Separate the myth from the fact and discover how three powerful cultures changed our world.

Census Explorer
ADVERTISEMENT