નવરાત્રી - ગમ્મતના ગરબા દેવાંગ પટેલ સાથે

 • Uploaded19 Sep, 2014

 • Duration08 Mins 12 Secs

 • Download3.8 MB

નવરાત્રી ની ઉજવણી નો માહોલ ઓસ્ટ્રેલીયા માં જામ્યો છે ત્યારે બખેડો, રામકથા , રમુજી ગરબા ની અગલ ...

વધુ વાંચો

મુખ્ય આકર્ષણો

ફોટો ગેલેરી

 • The program started with kids singing and playing India's national anthem

 • Little princesses danced to 'Let it go' from the film, Frozen, followed by some Bollywood medley

 • More than 200 children participated in Kallol 2014

 • Children were grouped and assigned to choreographers who volunteered their time

 • Time for traditional dances - Garba Medley

 • Colourful costumes and Bollywood medleys were well received

 • Children learning Vedic maths displayed the benefits of this knowlegde

 • The fun started at the practice sessions

 • Making many new friends during Kallol practise

 • Looking forward to the next cultural program for the kids, by the kids

ADVERTISEMENT

રેડીઓ ઉપર

પાછલું પ્રસારણ

Beyond: Love Within - CD/Digital

Soul/rock icon Tina Turner features on this cross-cultural project that melds prayers with soothing music to help you de-stress and relax.

Lindsey Stirling: Shatter Me - CD/Digital

Discover why Lindsey is charming the world with her unique violin style, electro beats, animation and dance.

Census Explorer
ADVERTISEMENT