સંગીત ક્ષેત્રે નવી પેઢી ના ઉભરતા કલાકાર - પાર્થિવ ગોહિલ

 • Uploaded30 Jan, 2015

 • Duration12 Mins 35 Secs

 • Download5.8 MB

પ્રસ્તુત છે ભારત ની હિન્દી ફિલ્મ્સ ના મશહૂર playback singer પાર્થિવ ગોહિલ જેમણે સંજય લીલા ભંસાલી ની દેવ...

વધુ વાંચો

મુખ્ય આકર્ષણો

ફોટો ગેલેરી

 • Execuitive Producer Nital Desai with Producer Parul Mehta

 • Producer Harita Mehta with Executive Producer Nital Desai

 • Producer Parul Mehta with SBS Gujarati listeners

 • Organisers Jaydatt Nayak and Kiran Desai

 • Executive Producer Nital Desai with Michelle Rowland

 • Harish-Velji, Jaydatt Nayak, Executive Producer Nital Desai, Michelle Rowland MP and John Kennedy, President of UIA

 • Regular listeners Mr and Mrs Purohit

 • Long time loyal listener Bharatbhai Bhatt's-family

 • Lakhia melody artists in Sydney

 • Lakhia melody artists in Sydney

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Beautifully dressed dancers

 • Dancers

 • Dancers

 • Some cute dancers posed for SBS Gujarati

ADVERTISEMENT

રેડીઓ ઉપર

પાછલું પ્રસારણ

Census Explorer
ADVERTISEMENT