Advertisement

Listen to

Unfortunately the SBS Radio Player is unavailable on this device. We apologise for any inconvenience.

SBS Việt ngữ

Podcast, tin tức thời sự và hình ảnh mới nhất

Newly added
Chính phủ liên bang đang cân nhắc một kế hoạch khuyến khích di dân rời khỏi các thành phố lớn, đặc biệt là Sydney, và chuyển đến vùng nông thôn.
Newly added
Học sinh trung học tại tiểu bang có thể sẽ được cho phép lựa chọn "giới tính không xác định" trong các hồ sơ chính thức.
Newly added
Cơ quan Giám sát lĩnh vực Bảo hiểm Úc yêu cầu minh bạch trong lĩnh vực bảo hiểm nhà cửa tại Úc sau khi phát hiện một số công ty bảo hiểm đang tính phí cao hơn các...
Newly added
Chính phủ liên bang đã phải tách dự luật cắt giảm an sinh xã hội ra làm hai phần để thuyết phục các đảng ủng hộ cho kế hoạch sửa đổi phụ...
Newly added
Tiết mục Thuế vụ tuần nầy xin dành ra thời gian để trả lời câu hỏi của 4 thính giả, liên quan đến việc mở một doanh nghiệp, mua một nhà kho,...
SBS Radio Services Review

Thank you for your submissions to the SBS Radio Services Review. The Final Selection Criteria is available now.

Advertisement
Advertisement