SBS Albanian

Latest News from Kosova - 11 June 2022

SBS Albanian

Prishtine - Sheshi edit Durham

Prishtine - Sheshi Edit Durham Source: SBS Albanian


Published 12 June 2022 at 8:20pm
By Menduh Hysa
Source: SBS

Raporti me të rejat më të fundit nga Kosova.


Published 12 June 2022 at 8:20pm
By Menduh Hysa
Source: SBSShare