SBS Albanian

Rezultatet e regjistrimit të popullsisë 2021: Australia po bëhet më e larmishme

SBS Albanian

Australian Statistician Dr David Gruen addresses attendees during the ABS 2021 Census Data Release, Canberra, Tuesday, June 28, 2022. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING

Australian Statistician Dr David Gruen addresses attendees during the ABS 2021 Census Data Release, Canberra, Tuesday, June 28, 2022(AAP Image/Bianca De Marchi) Source: AAP


Published 1 July 2022 at 4:47pm
By Krishani Dhanji
Presented by Henrieta Bendo
Source: SBS

Rezultatet e regjistrimit të vitit 2021 tashmë janë publikuar dhe tregojnë disa ndryshime të mëdha në popullsinë e Australisë. Nga sfondi kulturor te feja, Australia po bëhet gjithnjë e më e larmishme dhe popullsia e saj është dyfishuar gjatë 50 viteve të fundit në 25.5 milionë.


Published 1 July 2022 at 4:47pm
By Krishani Dhanji
Presented by Henrieta Bendo
Source: SBSShare