SBS Albanian

Pagat minimale rriten me 5.2%

SBS Albanian

Here are the pay rises, tax offsets, childcare benefits and other benefits that Australians will receive from July 1

Source: AAP


Published 25 June 2022 at 5:36pm
By Amelia Dunn
Source: SBS

Në pak më shumë se një javë, pagat do të rriten për rreth 2.7 milionë punëtorë me pagë të ulët në mbarë vendin.


Published 25 June 2022 at 5:36pm
By Amelia Dunn
Source: SBS


Lajmi vjen pasi Komisioni i të Drejtave të Punës vendosi që paga minimale kombëtare të rritet me 5.2%, duke provuar edhe një herë pasojat që po sjell inflacioni.


Share