SBS Albanian

Çfarë është rituali “Mirë se vini në vend”?

SBS Albanian

Welcome to Country at Big Bash League, Perth

Welcome to Country at Big Bash League, Perth Source: Paul Kane/Getty Images


Published 1 July 2022 at 3:33pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Henrieta Bendo
Source: SBS

Gjithnjë e më shumë nëpër ngjarjet publike po vërejmë një ceremoni që kryhet nga Kujdestarët Tradicionalë Aborigjenë. Ky ritual mikpritës quhet "Mirë se vini në Vend". Ndërsa festojmë Javën e NAIDOC le të mësojme se çfarë është ceremonia e mirëseardhjes dhe si t'i njohim e respektojme me sinqeritet Kujdestarët Tradicionalë të kësaj toke.


Published 1 July 2022 at 3:33pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Henrieta Bendo
Source: SBSShare