SBS Albanian

Çfarë ndryshon në lidhje me taksat që nga 1 korriku?

SBS Albanian

What's changing about your tax from 1 July?

From the 1st of July, a number of changes to taxation in Australia are set to take effect.


Published 1 July 2022 at 4:41pm
By Emma Kellaway, Essam Al-Ghalib
Presented by Henrieta Bendo
Source: SBS

Nga 1 korriku, në Australi do të hyjnë në fuqi një sërë ndryshimesh tatimore. Ato përfshijnë kriptotaksimin, prurjet në cash, ndryshimet e pagave, pensionet dhe kostot e energjisë, dhe do të prekin miliona australianë.


Published 1 July 2022 at 4:41pm
By Emma Kellaway, Essam Al-Ghalib
Presented by Henrieta Bendo
Source: SBSShare