SBS Հայերէն

Ինչու՞ կարեւոր է կտակ ունենալը Աւստրալիոյ մէջ

SBS Հայերէն

model house

The will can ensure your assets are distributed as per your wishes in the eventuality of death. Source: Getty Images/seksan Mongkhonkhamsao


Published 20 June 2022 at 7:37pm
By Zoe Thomaidou
Presented by Vahe Kateb
Source: SBS

Հետազօտութիւնը ցոյց կ'ուտայ որ շատ մը աւստրալիացիներ կը դերագնահատեն կտակ մը ունենալու կարեւորութիւնը: Սակայն մասնագէտներ կը պնդեն որ հարազատի մը ապագան ծրագրելը առաջնային պէտք է ըլլայ չնայած տարիքի, ընկերային-տնտեսական իրավիճակի և էթնիք ծագումին: Ուրեմն, ինչ՞ է կտակը, ով՞ պէտք է ունենայ և ինչ՞ պէտք է ընդգրկէ:


Published 20 June 2022 at 7:37pm
By Zoe Thomaidou
Presented by Vahe Kateb
Source: SBSShare