SBS Հայերէն

Վերջին Լուրերը Հայաստանէն – 21 Յունիս, 2022

SBS Հայերէն

Gita Elibekyan

Gita Elibekyan Source: Gita Elibekyan


Published 21 June 2022 at 7:12pm
By Gita Elibekyan
Source: SBS

Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:


Published 21 June 2022 at 7:12pm
By Gita Elibekyan
Source: SBS



Share