SBS Հայերէն

Վերջին Լուրերը Հայաստանէն – 31 Մայիս 2022

SBS Հայերէն

Gita Elibekyan

Gita Elibekyan Source: Gita Elibekyan


Published 31 May 2022 at 6:37pm
By Gita Elibekyan
Source: SBS

Հայաստանեան եւ հայութեան հետ առնչութիւն ունեցող վերջին իրադարձութիւններու մասին լուրերը կը հաղորդէ մեր թղթակիցը Գիտա Էլիբէկեան:


Published 31 May 2022 at 6:37pm
By Gita Elibekyan
Source: SBSShare