SBS Հայերէն

“Գիրքի գաղափարը աւելի ու աւելի անդիմադրելի դարձաւ և ես սկսայ աշխատիլ ու աշխատիլ...”

SBS Հայերէն

Ճոն Քոքս

Author Jon Cocks Source: Jon Cocks


Published 25 May 2021 at 8:18pm
By Vahe Kateb
Source: SBS

Հարցազրոյց Ատըլայտէն Ճոն Քոքսի հետ: Շաբաթավերջին ան կը գտնուէր Սիտնի, ուր շնորհանդէսը կատարեց իր նոր հրապարակած գիրքին որու անունն է Angel of Aleppo - Հալէպի Հրեշտակը: (Մաս Ա)


Published 25 May 2021 at 8:18pm
By Vahe Kateb
Source: SBSShare