SBS Հայերէն

Ինչ՞ է Բարի Գալուստ Երկիր արարողութիւնը

SBS Հայերէն

Welcome Super Netball

Source: AAP Image/James Ross


Published 5 July 2022 at 7:25pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Vahe Kateb
Source: SBS

Ձեռնարկի մը սկզբնաւորութեան, երթալով աւելի ու աւելի կը տեսնենք պաշտօնական արարողութիւն մը կատարուած Ապօրիճին Աւանդական Խնամակալներու կողմէ: Այս բարի գալուստի արարողութիւնը կը կոչուի «Բարի Գալուստ Երկիր»:


Published 5 July 2022 at 7:25pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Vahe Kateb
Source: SBSShare