SBS Հայերէն

Ինչու՞ Բնիկներու արարողակարգերը կարեւոր են բոլորին համար

SBS Հայերէն

Aboriginal woman Jordan O'Davis performs with the Buja Buja dance troupe during the Wugulora Indigenous Morning Ceremony as part of Australia Day celebration

Aboriginal woman Jordan O'Davis performs with the Buja Buja dance troupe during the Wugulora Indigenous Morning Ceremony. Source: AAP


Published 31 May 2022 at 7:16pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Vahe Kateb
Source: SBS

Յարգելով Աւստրալիոյ Բնիկ և Թորրես Նեղուցի Կղզեցի ժողովուրդներու մշակութային վարուելակարգը, կարեւոր քայլ մը առած կ'ըլլանք հասկնալու և յարգելու համար Աւանդական Տէրերը հողին, որուն վրայ կը բնակինք: Սոյն հաղորդումով, կը քննարկենք որոշ կարեւոր արարողակարգեր:


Published 31 May 2022 at 7:16pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Vahe Kateb
Source: SBSShare