SBS na bosanskom jeziku

Historijska promjena u slici novog kabineta vlade Australije

SBS na bosanskom jeziku

nova vlada

Source: AAP


Published 5 June 2022 at 5:33pm
By Krishani Dhanji
Presented by Aisa Hadziahmetovic
Source: SBS

Kabinet Anthonya Albanesea službeno je položio zakletvu uz rekordan broj žena i raznoliko ministarstvo. Prva dva ministra muslimana u zemlji, položili su zakletvu držeći ruku na Kur'anu, a jedan od njih je Ed Husic, koji je bosanskog porijekla.


Published 5 June 2022 at 5:33pm
By Krishani Dhanji
Presented by Aisa Hadziahmetovic
Source: SBSShare