SBS na bosanskom jeziku

Počasni konzul za NJW Amir Šahinović o novim aktivnostima i planovima

SBS na bosanskom jeziku

Šahinović konzul

Source: Public image


Published 26 June 2022 at 7:20pm
By Aisa Hadziahmetovic
Presented by Aisa Hadziahmetovic
Source: SBS

U poslednje vrijeme u toku je nekoliko akcija Počasnog konzulata BiH za NJW, čiji je živi sudionik, ako ne i inicijator, gospodin Šahinović, koji veoma produktivno spaja ideje, ljude i pozitivne akcije.


Published 26 June 2022 at 7:20pm
By Aisa Hadziahmetovic
Presented by Aisa Hadziahmetovic
Source: SBSShare