SBS na bosanskom jeziku

Senada Ekić, koordinator za Australiju pokreta "Snaga domovine" povodom predstojećih Opštih izbora u BiH

SBS na bosanskom jeziku

senada ekic

Source: Public image


Published 5 June 2022 at 6:43pm
By Aisa Hadziahmetovic
Presented by Aisa Hadziahmetovic
Source: SBS

U cilju promovisanja registracije i izlaska što većeg broja bosanskohercegovačkih građana u Australiji na izbore u BiH, kako bi se uključili u kreiranje bolje budućnosti u prvoj domovini, upriličili smo razgovor sa gospođom Ekić, koja detaljno objašnjava na koji način se građani mogu prijaviti i glasati. Također je objavila telefonske brojeve svih koordinatora u svim većim australskim gradovima koji mogu pomoći u tom procesu.


Published 5 June 2022 at 6:43pm
By Aisa Hadziahmetovic
Presented by Aisa Hadziahmetovic
Source: SBSShare