SBS na bosanskom jeziku

Vodič za doseljenike: Zašto su protokoli autohtonih naroda Australije važni za sve?

SBS na bosanskom jeziku

Recontiliation Week

Source: AAP


Published 29 May 2022 at 5:13pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Aisa Hadziahmetovic
Source: SBS

Poštivanje kulturnih protokola starosjedilačkog stanovništva je važan korak ka razumijevanju i poštovanju tradicionalnih vlasnika zemlje na kojoj živimo. Kulturni protokoli zasnovani su na etičkim principima koji oblikuju naše odnose sa Aboridžinima i Otočanima moreuza Torres. Prvi Australci imaju duboko znanje o zemlji i mogu nas naučiti o brizi za našu okolinu.


Published 29 May 2022 at 5:13pm
By Melissa Compagnoni
Presented by Aisa Hadziahmetovic
Source: SBSShare