SBS на Български

Спазване на културните протоколи на коренното население на Австралия

SBS на Български

"Става дума за доброта и състрадание, а протоколът е просто добри обноски"

"Става дума за доброта и състрадание, а протоколът е просто добри обноски"


Published 3 June 2022 at 2:54pm
Source: SBS

Спазването на културните протоколи признава непрекъснатата връзка, която коренните австралийци имат със земята и техните древни практики


Published 3 June 2022 at 2:54pm
Source: SBS


Спазването на културните протоколи на австралийските аборигени и жителите на островите в протока Торес е важна стъпка към разбиране и зачитане на традиционните собственици на земята, на която всички живеем.

Културните протоколи на коренното население се основават на етични принципи, които оформят нашите работни и лични взаимоотношения с аборигените и жителите на островите в протока Торес, защото те са коренните австралийци, имат отлични познания за земята и могат да ни научат на толкова много за околната среда.


Share