SBS на Български

Корени и Криле

SBS на Български

Roots and Wings

Published 15 January 2021 at 9:17pm
By DIANA KOPRINKOVA, ДИЯНА КОПРИНКОВА
Presented by ДИЯНА КОПРИНКОВА
Source: SBS

За една нова инициатива на Родина Сидни, онлайн рубриката "Корени и Криле", чийто замисъл е да даде възможност на българските деца и техните родители, баби и дядовци да се срещнат с вдъхновяващи българи по света и да окрилят мечтите си. Разговор с Рени Челебиева , инициатор на идеята и директорката на детски комплекс в Пловдив Нина Дамянова и възпитаника на комплека Исус Илиев. Набраните средства от инициативата "Корени и криле" ще бъдат предоставени на комплекса, за да осигури по-добър живот на децата в България да открият своите български корени.


Published 15 January 2021 at 9:17pm
By DIANA KOPRINKOVA, ДИЯНА КОПРИНКОВА
Presented by ДИЯНА КОПРИНКОВА
Source: SBSShare