SBS на Български

Жените които могат да кодират са с големи възможности за успешна кариера

SBS на Български

Повече австралийски жени се насърчават да влязат в сферата на кодирането.

Повече австралийски жени се насърчават да влязат в сферата на кодирането.


Published 10 June 2022 at 3:56pm
Source: SBS

Четиримесечен курс на „Code like a Girl“ превръща участничките без опит в кодирането в млади уеб специалисти


Published 10 June 2022 at 3:56pm
Source: SBS


Цифровите технологии се развиват с бързи темпове, но жените продължават да се недостатъчно представени в компютърната идустрия.

Кодирането е в основата на сектора и се полагат усилия жените да намерят удовлетворяващи кариери в тази област.

Теорията на кодирането е изследване на свойствата на кодовете и тяхната пригоденост за различни приложения. Кодовете се използват за компресиране на данни, криптография, откриване и коригиране на грешки, предаване и съхранение на данни.

Advertisement
Кодовете се изучават от различни научни дисциплини – като теория на информацията, електротехника, математика, лингвистика и компютърни науки – с цел проектиране на ефективни и надеждни методи за предаване на данни. Това обикновено включва премахване на излишъка и коригиране или откриване на грешки в предаваните данни.

Големи са възможностите, очакващи жените, които могат да кодират, казва Главния изпълнителен директор на социалното предприятие „Code Like a Girl, Али Уотсън.

Според Австралийското компютърно общество жените съставляват едва 29% от технологичната работна сила в Австралия.

Един от всеки пет завършили информационни технологии студенти е жена, но се правят услилия да се отварят различни пътища за заетост на жените в този традиционно доминиран от мъжете сектор.


Share