မိဘဗီဇာ လျှောက်ထားမှု လုပ်ဆောင်ရန် နှစ် 20 နီးပါး အချိန်ယူနိုင်။

Parent visa applications could taken nearly 20 years to be processed

Parent visas are being lodged faster than they are processed Source: SBS


Published 12 June 2022 at 9:24am
Presented by Terrell Oung
Source: SBS

ပြည်ထဲရေးဌာန၏ အချက်အလက်များအရ လွန်ခဲ့သည့် ကိုးနှစ်တာကာလအတွင်း မိဘဗီဇာလျှောက်ထားမှု အရေအတွက်သည် စီမံဆောင်ရွက်ဆဲထက် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာကြောင်း ဖော်ပြသည်။


Published 12 June 2022 at 9:24am
Presented by Terrell Oung
Source: SBS


လျှောက်ထားသူများစွာသည် ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းရသည့်အချိန်သည် မိဘများသေဆုံးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဗီဇာမခံရမီ ခရီးသွားရန် အလွန်နေမကောင်းဖြစ်နေသည်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသည် ဟုဆိုသည်။


Share