နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းသည် အခြားနိုင်ငံ၏ တားမြစ်ချက်ဖြစ်နိုင်။

The cultural norms

When one country's cultural norm is another's taboo


Published 29 May 2022 at 3:10pm
By Hannah Kwon
Presented by Terrell Oung
Source: SBS

နိုင်ငံတစ်ခု၏ ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းသည် အခြားနိုင်ငံတစ်ခု၏ တားမြစ်ချက်ဖြစ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် လာရောက်နေထိုင်သူများအတွက် နောက်ထပ် အတားအဆီးများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။


Published 29 May 2022 at 3:10pm
By Hannah Kwon
Presented by Terrell Oung
Source: SBS


မတူညီသောနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ယဉ်ကျေးမှုအသစ်တစ်ခုကို ပထမဆုံးအကြိမ် ထိတွေ့ ခွင့်ရခြင်းသည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ဖြစ်ပေါ် စေ နိုင်သည်။


Share