Coming Up Sat 4:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Dari radio
اس بی اس دری

فعاليتھاى انجمن ھمكارى افغانھاى نيوسوت ويلز در مورد اجراى مراسم عيد و كمك با مردم در انجام دادن آزمايشھا و واكسيناسيون كوويد ۱۹

Source: Getty Images/Okta Libriansyah putra

محمد نادر اعظمى رئيس انجمن ھمكارى افغانھاى نيوسوت ويلز ميگويد كە اين انجمن فعاليتھاى را در مورد انجام مراسم عيد در شرايط قيود و محدوديتھاى شيوع ويروس كرونا انجام دادە و ھمچنان مردم را بصورت دوامدار بە انجام آزمايش و تزريق واكسين كوويد ۱۹ تشويق و در اين راە با آنھا كمك ميكند. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
فعاليتھاى انجمن ھمكارى افغانھاى نيوسوت ويلز در مورد اجراى مراسم عيد و كمك با مردم در انجام دادن آزمايشھا و واكسيناسيون كوويد ۱۹ 20/07/2021 08:01 ...
ششمین جشنواره فیلم گان در ادلاید و سیدنی؛ کمک به کودکان خیابانی در افغانستان 02/12/2021 08:12 ...
تبعیض غیرقانونی در محل کار چیست و چطور می‌توانید در برابر آن از خود محافظت کنید؟ 01/12/2021 09:20 ...
خبرنگار ما در كابل: زنان افغان بە مناسبت روز بين المللى منع خشونت عليۀ زنان حق شان براى شركت در امور جامعە را تقاضا كردە اند 30/11/2021 07:15 ...
تازه‌های کووید-۱۹: پنجمین فرد مبتلا به اومیکرون در نیوساوت‌ولز بین مردم گشت‌وگذار کرده است 30/11/2021 07:40 ...
كاراز بين المللى براى امحاى خشونت عليۀ زنان 27/11/2021 08:05 ...
خبرنگار ما در كابل: حمايت تعدادى از ھزارە ھا و اھل تشيع از حكومت طالبان با واكنشھاى گوناگون عمدتاً تند مواجە شدە 27/11/2021 07:29 ...
'زندگی در آسترالیا': نظام سیاسی آسترالیا و آزادی مذهب 26/11/2021 00:12 ...
'دُرِ دری' در سیدنی؛ نمایشی با طعم شعر و ادبیات 26/11/2021 10:00 ...
خدمات ویژه سلامت روانی برای کودکان افغان در مکاتب نیوساوت‌ولز 25/11/2021 09:24 ...
View More