اس بی اس دری

چرا داشتن یک وصیت نامه در آسترالیا مهم است؟

اس بی اس دری

SBS Hakha Chin

Source: Getty Images/GCShutter

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 12/06/2022 ساعت 4:09pm
منبع: SBS

بسیاری از آسترالیایی‌ها اهمیت داشتن یک وصیت نامه را دست کم می‌گیرند، زیرا آنها معتقدند که ثروتمند و پیر نیستند و نیازی به آن ندارند. اما کارشناسان می‌گویند که شما هرگز برای داشتن وصیت نامه جوان نیستید. تفصیلات را اینجا شنیده می‌توانید.


نشر شده در 12/06/2022 ساعت 4:09pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد