اس بی اس دری

تجديد تقاضا از آستراليائى ھا براى تزريق واكسين رايگان انفلوانزا (زكام)

اس بی اس دری

A health worker displays the flu vaccine at a free flu vaccination at the Melbourne Town Hall in Melbourne, Friday, April 29, 2022. (AAP Image/Con Chronis) NO ARCHIVING

A health worker displays the flu vaccine at a free flu vaccination at the Melbourne Town Hall in Melbourne, Friday, April 29, 2022. Source: AAP

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 28/06/2022 ساعت 4:48pm
منبع: SBS

شيوع انواع جدید كوويد ۱۹ همراه با ميزان پائين وقايە در برابر انفولانزا يا زكام پس از قرنطین های همه گیرى ويروس كرونا باعث شدە كە کارکنان صحت خود رابرای يك زمستان سخت آماده بسازند. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.


نشر شده در 28/06/2022 ساعت 4:48pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد