اس بی اس دری

ايجاد تغييرات و تسھيلات در بعضى از ويزە ھاى آستراليا

اس بی اس دری

A factory worker pours molten iron at Backwell IXL in Geelong in Geelong, Wednesday, April 30, 2014. (AAP Image/Julian Smith) NO ARCHIVING

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 5/07/2022 ساعت 4:43pm
منبع: SBS

با آغاز سال مالی جديد از اول جولای تغييراتى در برنامۀ مهاجرت آسترالیا مورد اجرا قرار گرفته که فرصت های جدیدی را برای مردم خواھان كار، مھاجرت و اقامت در اين كشور فراھم می کند. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.


نشر شده در 5/07/2022 ساعت 4:43pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد