اس بی اس دری

چرا پروتکل های بومی برای همه آسترالیایی‌ها مهم اند؟

اس بی اس دری

Observing Indigenous cultural protocols

Source: Cameron Spencer/Getty Images

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 31/05/2022 ساعت 12:48am
منبع: SBS

رعایت پروتکل های فرهنگی بومیان آسترالیا و جزیره نشینان تنگۀ تورس گام مهمی در جهت درک کردن و احترام گذارى به مالکان سنتی سرزمینی است که همۀ ما در آن زندگی می کنیم.


نشر شده در 31/05/2022 ساعت 12:48am
منبع: SBS


نکات مهم

  • اصطلاح «بومیان آسترالیا» هر دو مردم ابورجینل و جزیره‌ نشینان تنگۀ تورس را در بر می‌گیرد.
  • بيرق‌‌های مردم ابورجينل و جزیره‌ نشینان تنگۀ تورس بخاطر تقدير و تصديق اين مردمان، در کنار بيرق ملی آسترالیا برافراشتە مى‌شوند.
  • بزرگان، اعضای محترم جامعه و دارای دانش فرهنگی عمیقی هستند که اجازه دارند در مورد آن صحبت کنند. 
  • از پرسیدن سوالات در مورد پروتکل‌ها نترسید.

Advertisement
 پروتکل های فرهنگی بومی بر اصول اخلاقی مبتنی اند که روابط کاری و شخصی ما را با مردم بومی و جزیره نشینان تنگۀ تورس شکل می‌دهد.

مهم است که این رابطه را تقویت کرد، زیرا آنها اولین استرالیایی‌ھا هستند. مردم بومی و جزیره نشینان تنگۀ تورس، اطلاعات دقیقی از زمین دارند و می‌توانند در مورد مراقبت از محیط زیست خود چیزهای زیادی به ما بیاموزانند.کارولین هیوز از بزرگان نگوناوال (Ngunnawal) در قلمرو مرکزی آستراليا است. او به حيث یک بزرگ بومی، به خاطر دانش عمیق فرهنگی اش مورد احترام فراوان قرار دارد.

او می‌گوید: « مردم بومی و جزیره نشینان تنگه تورس نخستین ملت های این کشور هستند، و ما سیستم های اعتقادی و آداب فرهنگی داریم که به آغاز زمان باز می‌گردد.»

«این هنوز بخشی از زندگی امروز ما در آسترالیای مدرن است.»

رودا رابرتس از شبکه اس بی اس می‌ گوید كە ما با رعایت اين پروتکل ‌های فرهنگی، ارتباط ناگسستنی اولین آسترالیایی‌های ما با زمین و روشھاى باستانی شان را تصدیق می‌کنیم.

«ما داستان‌های شفاهی، پروتکل‌ها و آیین‌ها را برای قرن‌ها ادامه داده‌ایم.»

Pakana/Palawa dancers perform
Source: AAP Image/Tracey Nearmy


دو شاخه بومی‌های آسترالیا

اصطلاح «بومیان آسترالیا» هر دو مردم ابورجینل و جزیره‌ نشینان تنگۀ تورس را در بر می‌گیرد.

برای شناسایی شخصی از نیو ساوت ویلز یا ویکتوریا اكثراً از نام "Koori" استفاده می شود، نام "Murray" در کوئینزلند معمول است و بومیان تزمانيا "Palawa" دانستە مي‌شوند.

جزيرە نشينان تنگه تورس، مردم بومی جزایر بین راس (نوك) شبه جزیرۀ کیپ یورک و پاپوآ نيو گینى و عمدتاً از تبار ملانيزیائی هستند.توماس مایر یک جزیره نشین تنگۀ تورس و افسر بومی ملی در اتحادیۀ كارمندان كشتيراني است.

«مردمان اولی فرهنگ های متفاوتی با هم دارند و تفاوت واضح بین فرهنگ جزیره نشینان و فرهنگ مردم ابورجینل وجود دارد.»

«جزیره نشینان دوست دارند به عنوان مردم بومی متمایز این کشور شناخته شوند.»

بيرق‌‌های مردم ابورجينل و جزیره‌ نشینان تنگۀ تورس بخاطر تقدير و تصديق اين مردمان، در کنار بيرق ملی آسترالیا برافراشتە مى‌شوند.

News
Source: AAP Image/Mick Tsikas


استفاده از زبان مودبانه

اصطلاحاتی مانند "بومی"، "ابورجينل"، "جزیره نشين تنگۀ تورس" و "کشور" به گونۀ اسم های خاص با حروف بزرگ نگاشتە می‌شوند. کارولین هیوز می‌گوید که بكار بردن اختصارات اين اصطلاحات نامناسب است.

او می‌گوید: «هرگز اصطلاح ابورجینل را مخفف نکنید، این واقعاً توهین آمیز است.»

«هرگز به عنوان مخفف "ATSI" به ما اشاره نکنید که مخفف Aboriginal و Torres Strait Islander است.»بزرگان چه کسانی هستند؟

اصطلاحاتی مثل "متولى يا محافظ" و "بزرگ" ھم اسامی خاص هستند. بزرگان، اعضای محترم جامعه و دارای دانش فرهنگی عمیقی هستند که اجازه دارند در مورد آن صحبت کنند. 

مردم ابورجينل و جزیره نشینان تنگۀ تورس به بزرگان خود با مخاطب قرار دادن آنھا بە عنوان ‘Aunty’  يا عمە و ‘Uncle’ يا كاكا، احترام می گذارند. برای افراد غیر بومی مناسب است ابتدا بپرسند که آیا می‌توانند از این نام ها استفاده کنند یا نى.

The Everett Dancers from Pakana/Palawa perform at the University of Tasmania Stadium AAP Image/Tracey Nearmy
Source: AAP Image/Tracey Nearmy


به کشور خوش آمدید

اكثراً از بزرگان خواسته می‌شود که مراسم "به کشور خوش آمدید" را اجرا كنند. مراسم "به کشور خوش آمدید" که در دهه ۱۹۸۰ توسط Rhoda Roberts ايجاد شد، یک مراسم پذيرايي سنتی است که در گشايش رویدادی برای اداى احترام بە گذشته برگزار می شود. اين ممکن به شکل سخنرانی، رقص یا مراسم دود كردن باشد.

بە ھمين گونە "سپاسگذارى از کشور" يا Acknowledgement of Country هم یک پروتکل مهم پذيرائي است که در جلسات مهم اجرا می شود.

 کارولین هیوز می‌گويد اين هم مهم است که هنگام مورد سوال قرار دادن پیشینۀ یک شخص، آسیب تاریخی را که مردم ابورجينل و جزیره نشینان تنگۀ تورس تجربه کرده اند، در نظر گرفت.

توماس مایر می‌گوید از پرسیدن سوالات در مورد پروتکل‌ها نترسید. 

او می‌گوید: « و سپس مهمترین چیز این است که به توضیحات گوش دهید و بپذیرید و محترمانه جلو بروید.»آقای مایر همچنین پیشنهاد می‌کند که همه باید بیانیه قلبی اولورو را که به چندین زبان موجود است بخوانند و از پیشنهادات آن حمایت کنند.


به اشتراك بگذاريد