Coming Up Sat 8:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Assyrian radio

Continuing conflict and incompatibility between the major blocks, Delay the formation of the Iraqi cabinet

Source: Yonadam Kanna

The new Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi tried to be free to choose his cabinet, but before voting in parliament, he had to submit to pressure in order to obtain votes to pass his government in order not to exceed the legal period granted to him.

The chair of Rafidain Coalition in the Iraqi parliament, MP Yonadam Kanna, said that, the new prime minister Mustafa Al-Kadhimi nominated a minister from our people  without consulting us as members of parliament representing our people. The PM claims the appointee was the church’s candidate, but the church has denied that. 
Mr Kanna affirmed that Al-Rafidian Coalition has the respect for the nominee, as she was known to the coalition as a survivor of the massacre of the Church of Our Lady of Deliverance (Sayedat al-najat Church) in Baghdad. He did not object to her candidacy, but other representatives considered that it violated their rights as parliamentarians as they didn't nominated her
The completion of the ministry is difficult because the problems still exist. Mr Kanna believes that, PM  Al-Kadhimi is preparing to submit the names of candidates for the vacant ministries, but there is doubt it will be fully approved because the lack of the Blocks consultation. 

 

ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܣܬܪܵܠܝܐ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܪܸܚܩܵܐ ܡܸܚܕ݂ܵܕܹ̈ܐ 1.5 ܡܝܼܬܪܵܐ. ܚܙܝܼ ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܘܿܟ݂ ܥܲܠ ܬܲܚܲܡܬܵܐ ܕܟܦܲܫܬܵܐ.

ܨܲܚܨܲܬܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ ܝܠܵܗ ܦܪܝܼܬ݂ܵܐ ܒܲܪܘܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܗ ܐܣܬܪܵܠܝܵܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܬܲܚܘܝܵܬܵܐ ܕܩܲܪܬܵܐ ܐܵܘ ܐܸܢܦܠܵܘܲܢܙܵܐ، ܥܒ݂ܘܿܕ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܪܵܝܬܵܐ ܠܐܵܣܝܘܿܟ݂ ܐܵܘ ܩܪܵܝܵܐ ܠܪܘܩܡܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܲܝܬܵܐ ܕܟܘܪܘܢܐ ܦܵܝܪܸܣ ܐܲܬ݂ܪܵܝܵܐ ܥܲܠ 1800 020 080 .

ܚܘܼܟܡܵܐ ܦܝܼܕܪܵܠܵܝܵܐ ܡܘܼܦܪܹܐܠܹܗ ܬܘܼܚܪܵܙܵܐ ܕܥܩܵܒ݂ܬܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ COVIDSafe ܩܵܐ ܡܵܨܠܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܬܠܝܼܦܘܿܢܘܿܟ݂ ܡܢ ܒܹܝܡܵܐ ܕܬܘܼܚܪ̈ܵܙܹܐ..

SBSܝܠܵܗܝܲܨܝܼܦܬܵܐܕܡܲܩܸܪܒ݂ܵܐ݂ܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬ݂ܵܐܠܟܠܲܝܗܝܟܢܘܼܫܝܹܐܡܫܘܼܚܠܦܹܐ̈ ܥܲܠܛܘܼܘܵܪܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܟܘܦܝܼܕ-19. ܛܸܒܹܐܘܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬ݂ܵܐܦܸܪܝܹܐܠܲܝܗܝܒ63ܠܸܫܵܢܹܐ̈ ܥܲܠܫܵܘܦܵܐ  sbs.com.au/coronavirus  .

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Continuing conflict and incompatibility between the major blocks, Delay the formation of the Iraqi cabinet 19/05/2020 17:40 ...
Naftali Bennett is the new Israeli Prime Minister and Biden meets Putin in Geneva 16/06/2021 12:17 ...
The selection of a new president for the Assyrian Aid Society-Iraq 16/06/2021 13:14 ...
SBS NEWS IN ASSYRIAN 16 June 2021 15/06/2021 10:39 ...
Six new houses built to residents in the village of Lower Chaqala in the Barwar region 15/06/2021 13:56 ...
Australia's superannuation system explained 15/06/2021 10:15 ...
What does US President Joe Biden carry in his bag in his trip to Europe? 14/06/2021 15:26 ...
Memories from friends of Ammo Baba 12/06/2021 16:13 ...
SBS NEWS IN ASSYRIAN 12 JUNE 2021 12/06/2021 12:06 ...
At age of forty five, Nina Dilon started professional singing and is becoming a star 09/06/2021 16:00 ...
View More