SBS Filipino

Balota mula overseas na botante tuloy tuloy ang pagdating sa Canberra

SBS Filipino

Philippine Elections, May 9, Overseas Voting OAV Filipino News

There are more than 21,000 registered Overseas Absentee Voters in Australia


Published 5 May 2022 at 4:03pm
By Daniel Marc Delena, with Maridel Martinez
Source: SBS

Tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga balota sa embahada nang PIlipinas sa Canberra para sa nalalapit na halalan


Published 5 May 2022 at 4:03pm
By Daniel Marc Delena, with Maridel Martinez
Source: SBS


Highlights
  • Mayo 9 ang Halalan sa Pilipinas
  • Opisyal na magsasara at maguumpisa ang canvassing nang mga balota sa Canberra sa ganap na alas-nuebe ng gabi sa Lunes.
  • Maaring dumalo at manood sa pagbilang ng mga balota ang mga accredited poll watchers sa embahada at pati na rin sa mga konsulado sa Sydney at Melbourne.
Mayroong 21,316 registered Overseas Absentee Voters sa Australya


 

Advertisement
 

Makinig sa  10am-11am 

Sundan   

 


Share