SBS sa Wikang Filipino

Silangang bahagi ng Australya may shortage sa kuryente

SBS sa Wikang Filipino

energy supply, electricity prices, energy shortage

Source: AAP


Published 15 June 2022 at 1:43pm
By Amelia Dunn
Presented by Maridel Martinez
Source: SBS

Nahaharap sa mas malaking problema sa supply ng kuryente ang silangang bahagi ng Australya at maaring magkaroon ng outrage sa Tasmania at South Australia


Published 15 June 2022 at 1:43pm
By Amelia Dunn
Presented by Maridel Martinez
Source: SBS


Highlights
  • Ang pagtakda sa $300 kada megawatt hour ay bunga ng paglabag sa wholesale price ng kuryente sa takdang halaga o threshold
  • Ilan sa mga sa panandaliang sulusyon ayon sa mga dalubhasa ay ang pag-sigurong maging online ang coal plants
  • Hinihiling sa mga bahay bahay at mga negosyo na magtipid sa kuryente hanggat maari
 Itinalaga ng regulator  ang price cap of $300 kada megawatt hour

Listen to10am-11am daily 

Follow us onfor more stories 

Advertisement

 


Share