SBS sa Wikang Filipino

Governor-General Hurley dadalo sa inagurasyon ni President elect Marcos Jr

SBS sa Wikang Filipino

Philippine Australia Relations, Diplomatic Ties, Filipinos in  Canberra, Marcos inauguration

At the request of the Prime Minister, the Governor-General and Mrs Hurley will represent Australians at the inauguration of President-elect Ferdinand Marcos Jr Source: AAP Image/Lukas Coch


Published 29 June 2022 at 5:04pm
By Daniel Marc Delena, with Maridel Martinez
Presented by Daniel Marc Delena, with Maridel Martinez
Source: SBS

Dadalo si Governor-General Hurley sa inagurayson ni President elect Ferdinand Marcos Jr


Published 29 June 2022 at 5:04pm
By Daniel Marc Delena, with Maridel Martinez
Presented by Daniel Marc Delena, with Maridel Martinez
Source: SBS


Highlights
  • Nakatakdang lumipad patungong Pilipinas ang Gover-General at Mrs Hurley ika 29 ng Hunyo at babalik sa Australya sa ika 1 ng Hulyo
  • Sila ang una sa mga bisita na makakausap ng Pangulong Marcos matapos ang kanyang inagurasyon
  • Ang paglakbay patungong Pilipinas ay pagsasalamin sa ugnayan ng dalwang bansa kasama ang pagtutulungan sa uspan ng pambasang tanguulan, seguridad at kalakal
Sa kahilingan ni Punong Ministro Anthony Albanese dadalo bilang katawan ng Australya si Governor-General at Mrs Hurley sa inagurasyon ng ika-17 Pangulo ng Pilipinas

 

 

Advertisement
Makinig sa  10am-11am 

Sundan   


Share