SBS sa Wikang Filipino

Pag-asa para sa mga negosyong nahihirapang makahanap ng mga empleyado

SBS sa Wikang Filipino

employee shortage

Daniel Dick working in his Melbourne café. Source: SBS


Published 28 June 2022 at 2:06am
By Sean Wales
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS

Maraming negosyo ang hirap ngayon na makahanap ng angkop na empleyado lalo na ng mga taong may angkop na karanasan at kwalipikasyon. Pero tila may kasagutan na sa kakulangan ng mga empleyado.


Published 28 June 2022 at 2:06am
By Sean Wales
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Pakinggan ang audio

LISTEN TO
Hope for businesses struggling to find staff image

Maraming negosyo ang hirap ngayon na makahanap ng angkop na empleyado lalo na ng mga taong may angkop na karanasan at kwalipikasyon. Pero tila may kasagutan na sa kakulangan ng mga empleyado.

SBS Filipino

27/06/202204:48Advertisement
Highlights

  • Ayon sa pinakahuling survey ng Bureau of Statistics halos 1/3 ng mga negosyong tinanong ay nahihirapang makahanap ng angkop na tauhan.
  • 2/3 ng malalaking negosyo, at 62 percent ng mga medium-sized na negosyo ang nahihirapan; 29 % ng maliliit na negosyo ay walang swerte at mas malamang na maapektuhan ang kanilang mga operasyon.
  • Ang pag-empleyo sa mga manggagawang migrante at refugee ang maaaring kasagutan. 

Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook
Share