SBS sa Wikang Filipino

'I'm glad I'm in Australia': Tulong at suporta ng pamahalaan para sa mga single parents

SBS sa Wikang Filipino

single parents, single mums, parenting support, childcare subsidies

Single mums MJ [L] and Apreal [R] Source: MJ / Apreal


Published 20 June 2022 at 1:55pm
By Nikki Alfonso-Gregorio, TJ Correa
Source: SBS

Alamin ang kwento nila Apreal at MJ at, ang mga tulong na binibigay ng pamahalaan para sa mga single parents.


Published 20 June 2022 at 1:55pm
By Nikki Alfonso-Gregorio, TJ Correa
Source: SBSShare