SBS sa Wikang Filipino

'I'm part of something iconic': Paano nabago ang kanyang pananaw sa kanyang trabaho

SBS sa Wikang Filipino

tram driver, melbourne

Tram driver Patricia Santiago Source: Patricia Santiago


Published 20 June 2022 at 1:49pm
By Nikki Alfonso-Gregorio
Presented by Edinel Magtibay
Source: SBS

Ipinagpalit ng tram driver na si Patricia Santiago ang isang glamorosong karera para sa isang mahalagang trabaho na nakatulong sa kanyang mental health.


Published 20 June 2022 at 1:49pm
By Nikki Alfonso-Gregorio
Presented by Edinel Magtibay
Source: SBSShare