SBS sa Wikang Filipino

Techie ang Lola ko

SBS sa Wikang Filipino

seniors, technology, active lifetsyle, Filipinos in Australia

"You need to enjoy life, go out explore. Wear that beautiful dress. Socialize, this will add years to your life" Estelita's secret to happiness Source: Estelita Young


Published 5 May 2022 at 4:47pm
By Maridel Martinez
Source: SBS

Punong puno ng buhay ang aktibong buhay ng 75 taong gulang na si Estelita Young


Published 5 May 2022 at 4:47pm
By Maridel Martinez
Source: SBS


Highlights
  • Naging aktibo sa pag-gamit ng social media platform na Tik-Tok
  • Naging malaking tulong ang teknolohiya na maipagpatuloy ang koneksiyon sa mga mahal sa buhay sa ibang bansa partikular noong panahon ng pandemya
  • Si Estelita Young ang naging taga-document ng mga salo-salo ng mga kapwa seniors sa Australya
 

Tinuruan ng pamangkin na maging aktibo sa social media

Makinig sa  10am-11am 

Advertisement
Sundan   

 

 


Share