SBS sa Wikang Filipino

Dagdag na pondo para suportahan ang mga multikultural na komunidad ng NSW

SBS sa Wikang Filipino

NSW multicultural community

NSW Premier Dominic Perrotet and stakeholders at the funding launch. Source: SBS


Published 15 June 2022 at 10:49am
By Claire Slattery
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS

Inihayag ng pamahalaang New South Wales ang $28 milyong pondo para sa pagpapalakas sa mga multikultural na komunidad ng estado.


Published 15 June 2022 at 10:49am
By Claire Slattery
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Pakinggan ang audio

LISTEN TO
NSW boosts funding for multicultural communities image

Inihayag ng pamahalaang New South Wales ang $28 milyong pondo para sa pagpapalakas sa mga multikultural na komunidad ng estado.

SBS Filipino

15/06/202206:35Advertisement
 

Highlights

  • Dagdag na $28-milyong pondo ilalaan ng gobyerno ng NSW para sa mga serbisyo para sa mga multikultural na komunidad ng estado. $16-milyon ay para sa mga serbisyo ng wika at pagsasalin ng mahahalagang impormasyon at mensahe para sa mga komunidad.
  • $10-milyon ay bilang suporta sa mga cultural events; $2-milyon para sa pakikipag-ugnayan ng komunidad at relihiyon.
  • Bubuuin din ang isang bagong Religious Communities Advisory Council para matiyak na magkaroon ng boses ang iba't ibang relihiyon at institusyon.

 

Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook

 Share