SBS Filipino

Overseas Absentee Voters, pinaalalahanang bawal i-post sa social media ang balota

SBS Filipino

May 2022 Elections, Halalan Mayo 2022, Overseas Filipinos, Overseas Voting, Filipinos in Melbourne, Filipinos in Australia

Voting period is from 10 April to 9 May 2022


Published 2 May 2022 at 12:16pm
By TJ Correa
Source: SBS

Inisa-isa ni Consul Melanie Diano ng Philippine Consulate General in Sydney ang mga paalala sa mga botante sa Australia.


Published 2 May 2022 at 12:16pm
By TJ Correa
Source: SBS


Highlights
  • Sa mga hindi pa natatanggap ang balota hanggang ngayon, maiging makipag-ugnayan sa Embahada o Konsulado kung saan ka nakarehistro.
  • Para sa mga balota na nabasa o nagusot, bumoto pa din at ipadala sa Konsulado o Embahada at dito idedetermina ng mga opisyal kung maaring i-feed sa VCM.
  • Magsasara ang botohan sa mga Konsulado at Embahada ng Australia sa ganap na 9pm (oras sa Canberra) ng ika-9 ng Mayo.
Pakinggan ang audio:

LISTEN TO
PH Consul in Australia warns against posting of ballots on social media image

Inisa-isa ni Consul Melanie Diano ng Philippine Consulate General in Sydney ang mga paalala sa mga botante sa Australia.

SBS Filipino

02/05/202208:22


Advertisement
 


Share