SBS sa Wikang Filipino

Ugnayang Pilipino Australyano muling pinagtibay sa pamamagitan ng edukasyon

SBS sa Wikang Filipino

76 years Philippine Australia Relations, Diplomatic Ties, Australian in the Philippines, Filipinos in Australia, mateship and bayanihan. Australian Embassy

MOU on academic collaboration between Australia Philippine Business Council and Murdoch University on biosecurity management and trade Source: Philippine Embassy in Canberra


Published 15 June 2022 at 8:18pm
By Daniel Marc Delena, with Maridel Martinez
Source: SBS

Nilagdaan ng Australia Philippines Business Council at ng Murdoch University ang Memorandum of Understanding para sa pagpapalawig ng academic collaboration sa pagitan ng dalwang organisasyon sa usapin ng biosecurity management and trade.


Published 15 June 2022 at 8:18pm
By Daniel Marc Delena, with Maridel Martinez
Source: SBS


Highlights
  • Binisita ni Ambassador De La Vega ang mga business leaders sa Perth
  • Ipinagdiwang ng mga Pilipino Australyano sa Perth ang ika 76th na anibersaryo ng Ugnayang Pilipinas at Australya kasabay ng pakikipag usap ni Ambassador De La Vega sa ibat ibang grupong pang komunidad sa WA at mga estudaynte sa Broome
  • Binisita ang ibat-ibang mga negosyo ng mga Pilipino
Binisita ni Philippine Ambassador to Australia Ma Hellen B De La Vega ang Wesstern Australia

 

Makinig sa  10am-11am 

Advertisement
Sundan   

  

 

 


Share