SBS sa Wikang Filipino

Matagal na paghihintay sa application ng passport

SBS sa Wikang Filipino

passport renewals, passport applications, long wait

International borders may have reopened but thousands remain stuck on ground as they wait for their passport to be issued. Source: AAP


Published 9 June 2022 at 4:52pm
Presented by Maridel Martinez
Source: SBS

May namumuong pagkadismaya sa mga tanggapan ng passaporte sa Australya kung saan natabunan na ng backlog


Published 9 June 2022 at 4:52pm
Presented by Maridel Martinez
Source: SBS


Highlights
  • Nakita ang pinaka mataas na bilang ng application labinganim na libong application
  • May ilang naghihintay ng mula apat hangang limang oras sa pila sa Passport Office
  • Pinagsisikapan maisayaos ang sitwasyon at dadagdagan ang mga bilang na pinoproseso at karagdagang call centre staff.
Bago ang pandemya may pito hangang siyam na libong mga application ang natatanggap bawat araw


 

Advertisement
Makinig sa  10am-11am 

Sundan   

 

 

 


Share