SBS Filipino

Pagtaas ng interest rate inaasahang malaki ang epekto sa marami

SBS Filipino

RBA, interest rates hike.

Reserve Bank of Australia Governor Phillip Lowe says the rise is a mark of the current economic conditions, low unemployment and higher inflation.


Published 4 May 2022 at 3:53pm
By Krishani Dhanji, Rena Sarumpaet, Sunil Awasthi
Presented by Maridel Maritinez
Source: SBS

Sa unang pagkakataon matapos 11 taon itinaas ng Reserve Bank of Australia ang antas ng interes mula 25 basis points, mula sa makasaysayang pinakamababang antas na 0.1% sa 0.35 %.


Published 4 May 2022 at 3:53pm
By Krishani Dhanji, Rena Sarumpaet, Sunil Awasthi
Presented by Maridel Maritinez
Source: SBS


Nakikita ng Reserve Bank  ang pag-taas ng antas sa hinaharap 


 

Advertisement
Highlights 

  • Taong 2007 noong huling itinaas ang antas ng interes noong panahon ng halalan.
  • Ang 0.25 per cent rate hike ay magbubunga ng karagdagnag $65  bawat buwan sa pangkaraniwang $500,000 na utang 
  • Apektado ng pagtaas ng interest rate ang halaga ng mortage at renta; nangako ang dalwang malaking partido ng mga suporta para sa pabahay

 

Makinig sa  10am-11am 

Sundan   

  

 

 


Share