SBS Filipino

Mga taong matagal nagkasakit ng COVID nakakaranas ng mahinang memorya, ayon sa pananaliksik

SBS Filipino

Long COVID

File photo dated 19/01/22 of a woman wearing a face mask crossing Waterloo Bridge, London.


Published 22 June 2022 at 12:28pm
By Abbie O'Brien, Tina Quinn, Phillippa Carisbrooke
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS

Pagkawala ng memorya at kahirapan na mag-concentrate na katulad ng nararanasan ng mga tao na may malubhang brain injury at stroke - iyan ang ilan sa maaaring epekto sa utak ng mahabang pagkakasakit ng COVID-19, ayon sa isang bagong pananaliksik.


Published 22 June 2022 at 12:28pm
By Abbie O'Brien, Tina Quinn, Phillippa Carisbrooke
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Highlights
  • Isang bagong pananaliksik ang ginawa sa Long COVID clinic ng St Vincent's Hospital sa Sydney kaugnay ng mahabang pagkakasakit ng COVID-19.
  • Ayon sa pag-aaral, 20 % ng mga pasyente ay nakaranas ng pagkawala ng memorya at brain fog o pagiging makakalimutin at pagkalito, na walang pagbuti sa loob ng labing-dalawang buwan.
  • Natukoy din ng pag-aaral sa Australia ang isang marker ng kapansanan sa utak na maaaring makatulong na mapabilis ang mga paggamot.
Pakinggan ang audio

LISTEN TO
Research shows long COVID sufferers show impaired brain function image

Pagkawala ng memorya at kahirapan na mag-concentrate na katulad ng nararanasan ng mga tao na may malubhang brain injury at stroke - iyan ang ilan sa maaaring epekto sa utak ng mahabang pagkakasakit ng COVID-19, ayon sa isang bagong pananaliksik.

SBS Filipino

22/06/202205:22Advertisement
 

 

Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook


 


Share