SBS sa Wikang Filipino

Elevate Reconciliation Action Plan ng SBS, inilunsad

SBS sa Wikang Filipino

Reconciliation Australia's Karen Mundine

Reconciliation Australia's Karen Mundine Source: AAP


Published 6 June 2022 at 12:06pm
By Hannah Kwon
Presented by TJ Correa
Source: SBS

Ang Elevate Reconciliation Action Plan ay layong paigting ang presensya ng First Nations sa lahat ng SBS platform.


Published 6 June 2022 at 12:06pm
By Hannah Kwon
Presented by TJ Correa
Source: SBS


Pakinggan ang audio:

LISTEN TO
SBS launches its Elevate Reconciliation Action Plan image

Ang Elevate Reconciliation Action Plan ay layong paigting ang presensya ng First Nations sa lahat ng SBS platform.

SBS Filipino

06/06/202206:35Advertisement
Highlights

  • Ito na ang ikalimang Elevate Reconciliation Action Plan o R-A-P ng SBS.
  • Ang SBS ay tahanan ng nag–iisang pambansang Indigenous TV Channel sa Australia na naaabot ang iba’t ibang tao sa buong bansa.
  • Layon pa ng SBS na mas itanim at ibahagi ang mga balita sa perspektibo ng Indigenous sa kasalukuyang audio at digital services nito sa mahigit animnapung lenguahe, gayundin sa pagbabalita sa Ingles, Arabic at Mandarin sa SBS TV News at iba pang programa.
Share