SBS Filipino

Mga balita ngayong ika-1 ng Hulyo

SBS Filipino

Protest at the Plaza Miranda as Ferdinand Marcos Jr. took his oath as the 17th president of the Philippines

Protest at the Plaza Miranda as Ferdinand Marcos Jr. took his oath as the 17th president of the Philippines


Published 1 July 2022 at 11:44am
Presented by Edinel Magtibay
Source: SBS

Alamin ang mga pinakamainit na balita ngayong Biyernes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 1 July 2022 at 11:44am
Presented by Edinel Magtibay
Source: SBS


Makinig sa  10am-11am 

Sundan   


Share