SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika- 24 ng Hunyo

SBS sa Wikang Filipino

 Jason Moloney

Australian boxer Jason Moloney has risen to number one spot in the World Boxing Organisation (WBO) bantamweight division Source: AAP Image/James Ross


Published 24 June 2022 at 12:23pm
By SBS News
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Biyernes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 24 June 2022 at 12:23pm
By SBS News
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook


Share