SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-6 ng Mayo

SBS sa Wikang Filipino

스콧 모리슨 연방 총리와 앤소니 알바니지 노동당 당수/ Prime Minister Scott Morrison (left) and Opposition leader Anthony Albanese.

스콧 모리슨 연방 총리와 앤소니 알바니지 노동당 당수/ Prime Minister Scott Morrison (left) and Opposition leader Anthony Albanese. Source: AAP


Published 6 May 2022 at 10:35am
By TJ Correa
Source: SBS

Alamin ang pinakamainit na balita ngayong Biyernes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 6 May 2022 at 10:35am
By TJ Correa
Source: SBS


Makinig sa  10am-11am 

Sundan sa  


Share