SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-2 ng Mayo

SBS sa Wikang Filipino

News

Anthony Albanese, leader of the Labor Party. Source: Getty


Published 2 May 2022 at 11:08am
By TJ Correa
Source: SBS

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 2 May 2022 at 11:08am
By TJ Correa
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Sundan sa Facebook


Share