SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-30 ng Mayo

SBS sa Wikang Filipino

Defence Minister Peter Dutton speaks to the media during a press conference at the Commonwealth Parliament Offices in Brisbane, Saturday, May 14, 2022.

Source: AAP Image/Russell Freeman


Published 30 May 2022 at 11:00am
Presented by TJ Correa
Source: SBS

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 30 May 2022 at 11:00am
Presented by TJ Correa
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook


Share