SBS sa Wikang Filipino

Mga balita ngayong ika-4 ng Hulyo

SBS sa Wikang Filipino

NSW Floods

An amusement ride is seen inundated by floodwaters in Camden in South Western Sydney, Sunday, July 3, 2022. Source: AAP Image/Mick Tsikas


Published 4 July 2022 at 11:30am
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS

Alamin ang pinaka-mainit na balita ngayong Lunes ng umaga sa SBS Filipino.


Published 4 July 2022 at 11:30am
Presented by Annalyn Violata
Source: SBS


Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw.

I-Like at Follow sa Facebook


Share